Profil firmy Stanaznak s.r.o.

V roce 2000 zahynulo na pozemních komunikacích České republiky 1486 osob, 32 588 osob bylo zraněno a hmotné škody přesáhly částku 34 miliard korun. V porovnání s vyspělými evropskými státy je nehodovost a její následky u nás dvojnásobná. Počty usmrcených a zraněných osob, hmotné škody a těžko měřitelné negativní aspekty právního a společenského vědomí v této oblasti nás reálně vzdalují od vývoje ve vyspělých evropských zemích, kde přes nepoměrně vyšší stupeň industrializace a celkové úrovně ekonomiky, charakterizované mimo jiné i vysokou mírou intenzity dopravy, je trend v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích stále neuspokojivý. "A právě za účelem pomoci byla založena naše společnost."

STAvby - vrhy - ZNAčení - Konzultace

jako konzultační a poradenská firma poskytující komplexní inženýrské a technické činnosti v oblasti dopravy se základním cílem pomoci vlastníkům a popřípadě správcům komunikací se všemi povinnostmi spojenými s aplikací zákona č. 13/1997 Sb. ( silniční zákon ) s prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb.

I přes poměrně krátkou dobu působení na trhu (prosinec 2000) jsme získali bohaté zkušenosti v oblasti dopravních systémů obcí a měst. Všechny naše produkty jsou směřovány jedinému cíli - zvýšení bezpečnosti silničního provozu.